Czy też macie czasami wrażenie, że “Architektura oprogramowania” to termin często przedyskutowany technicznie? Dużo mówimy o architekturze, ale czy faktycznie skupiamy się na tym co jest ważne? Zapraszam do wycieczki, która z jednej strony wróci do podstaw, z drugiej spróbuję zasugerować, co z tą architekturą można zrobić. Opowieść dotknie moich doświadczeń z różnymi architekturami - tymi bardziej i mniej lubianymi i pożądanymi. W ramach prezentacji postaram się też przekazać moje podejście i dobre praktyki w trakcie budowania architektury w projekcie.

Comments

Comments are closed.