Kazdy developer zna Gita lub przynajmniej slyszal o nim. Oferuje on wiele mozliwosci, które pozwalaja na tworzenie pelnej historii kodu w projekcie. Aby jednak historia byla przyjazna i przejrzysta, dobrze jest stosowac kilka zasad podczas korzystania z Gita. W czasie prezentacji przedstawie te zasady i omówie kilka sposobów na efektywne wykorzystanie tego systemu kontroli wersji do trzymania historii "w ryzach".

Comments

Comments are closed.

Anonymous at 11:44 on 7 Dec 2016

Anonymous at 12:19 on 12 Dec 2016

Dobra prezentacja, trzeba si? uczy? narz?dzi, których u?ywamy. Prezentacja zaczyna?a jednak ze stosunkowo niskiego pu?apu, przez co przez jej wi?kszo?? s?ucha?em o rzeczach, które ju? zna?em. A kiedy doszli?my do ciekawych rzeczy, okaza?o si?, ?e trzeba ju? powoli ko?czy? ;) Dlatego sugerowa?bym mo?e na przysz?o?? skróci? "faz? wst?pn?" na rzecz bardziej skomplikowanych zagadnie?.