Before composer we downloaded packages manually, one by one. Now we do it in composer update.

That way you'll update a dependency from Symfony 3.0 to Symfony 4.0. How do you fix BC breaks in your code? Manually, one change after another, file by file. In non-PHP world, lazy Google and Facebook folks automated such work with tools. What about PHP?

With AST from [nikic/php-parser](https://github.com/nikic/PHP-Parser) this is now possible in PHP as well. I'll show you how Rector can handle 80 % of boring upgrades for you. I can help with Symfony, Sylius, Twig, Nette, Doctrine and PHPUnit code.Než existoval Composer stahovali jsme balíčky ručně, jeden po druhém. Teď to děláme přes composer update. Tímto způsobem upravíte závislost ze Symfony 3.0 na Symfony 4.0. Jak ale opravíte nekompatibilní změny v kódu? Ručně, jedna změna za druhou, soubor za souborem. V ne-PHP světě, líní Google a Facebook automatizovali takovou práci nástroji. Co PHP? S AST z nikic/php-parser je to nyní možné i v PHP. Ukážu vám, jak může Rektor zvládnout 80% nudných upgradů. Mohu pomoci se Symfony, Sylius, Twig, Nette, Doctrine a PHPUnit.

Comments

Comments are closed.