C++ <3 PHP

Comments

Comments are closed.

Ik vind PHP extension talks altijd interessant en deze bleek ook erg interessant te zijn.

Enkele puntjes van kritiek:

- PHP is niet in C++ geschreven, maar in klassieke C
- Visual Studio is enkel nuttig als je PHP extensies schrijft voor Windows. Je kan ook gerust in Notepad of vim werken. De gcc compiler op Linux en de bijhorende GNU tools om PHP te compileren (build-essential & php5-dev) zijn ook erg goed

Voor de rest vond ik het een aangename talk die een duidelijk beeld schetst van de complexiteit die het maken van PHP extensions met zich meebrengt.

Ik vermoed dat de zenuwen Thomas wat parten speelden.

Mijn advies: blijf je focussen op dit onderwerp en zoek de details nog wat verder uit. Probeer het ook op Linux aan de praat te krijgen aangezien de meeste mensen PHP op Linux/Mac draaien.

Ik zou deze talk graag nog eens opnieuw zien in een iets meer mature vorm. Ik geef deze talk een welverdiende 3,5/5.

Wat Thijs aangeeft, waren ook mijn bevindingen. Details verder uitwerken, facts checken en ik zie dit zeker evolueren naar een talk van 45 minuten met een goed overzicht mensen die geïnteresseerd zijn in C-extensies voor PHP.

Deze talk was interessant maar kan een stuk dieper uitgewerkt worden. Hang je presentatie eens op aan een extensie die een meerwaarde biedt voor de applicatie. Het was duidelijk dat PHP extensies vooral voor performance een mogelijke piste zijn, maar ik miste een praktische toepassing.

Let verder ook op je presentatiestijl, ik heb je veel naar het projectscherm zien kijken terwijl je uitleg geeft. Hierdoor wordt hetgeen wat je zegt moeilijker te verstaan. Kijk dus naar het publiek, je laptopscherm geeft ook alle nodig informatie zonder dat je weg moet kijken.

nog een extra opmerking.

doordat je zelf twijfelend overkwam over het al dan niet nuttig zijn van extenties in een productie setup doe je voor mij veel afbreuk aan het onderwerp.

met een schone update met real life voorbeelden waarom extensies best wel interessant zijn is dit een geweldige talk