PHP7 w praktyce

Comments

Comments are closed.

Very nice walk through over new things in PHP7. What I was missing a little bit were more descriptive examples in the code.

Nice presentation, but it was mostly "what's new in PHP7". From a description I was prepared for sth more advanced :). Last few slides were very interesting. Good flow!

Anonymous at 11:13 on 14 Nov 2015

Konkrety, konkrety i T_SPACESHIP

Dla mnie zabrakło "w praktyce".

Nice walk through over new things in PHP7, especialy this "small, not so popular".

Fajne przykłady, dobry flow, temat pozornie do poczytania w internecie ale sposób jego przedstawienia zrobił swoje.

Bardzo ciekawie i konkretnie przedstawiony temat. Jedyne, co mogę zasugerować, to pokazanie różnic pomiędzy operatorami Ternary a Coalesce na jednym ekranie.

Nice walk through over RFC, tips for migration. Good work :)

Very good presentation.
There was one technical detail => colors on projector.

Anonymous at 23:12 on 16 Nov 2015

Nice presentation, nice examples and many thinks that I didn't know :)