Coding Dojo – Praktyka czyni mistrza

Comments

Comments are closed.

Anonymous at 22:50 on 2 Oct 2016

dwa słowa od prowadzącego, a później programowanie w grupkach, po co, na co? nie wiem

Troch? zamieszania, ludzie nie bardzo wiedzieli co maj? zrobi?, ani co dok?adnie jest problemem, który nale?a?o rozwi?za? (zbyt trudny, skomplikowany i wymagaj?cy znajomo?ci tego typu gier).

Anonymous at 21:08 on 5 Oct 2016

@anonim: opis warsztatów mówił, że najpierw krótkie wprowadzenie, a potem programowanie w grupach. Czego się spodziewałeś?

@Grzegorz: rozmawialiśmy o tym, masz rację. Wnioski na przyszłość na pewno zostały wyciągnięte. Przy ewentualnym kolejnym podejściu na PHPCon (czy raczej PHP CE) na pewno byłoby to lepiej zorganizowane: 1) wspólne repozytorium z gotowym projektem do rozpoczęcia, 2) jednoznaczne i proste zadanie, 3) jasno określona grupa docelowa, 4) może wspólne programowanie w ramach max. 15-osobowej grupy.

Jacek Lange at 12:19 on 26 Nov 2016

A cool task, cool method to improve collaboration and design skills