Dość często rozmawiamy na temat architektury naszych projektów i tego, w jaki sposób dostarczyć z ich pomocą jak najlepiej działające rozwiązanie z najwyższą jakością techniczną. Niestety nie rozmawiamy aż tak często na temat środowiska, w którym to robimy - frameworka - który dość często determinuje ilość pracy wymaganej do wdrożenia. W tej prelekcji zaprezentuję w jaki sposób Symfony może zostać wykorzystany w kontekście dowolnego rozwiązania archtekturalnego - m.in. DDD, CQRS, Event Sourcing, Hexagon - i jak dobrze pasuje on w każdym z tych przypadków. Oczywiście rozwiązanie idealne nie istnieje, jednak niektóre narzędzia są zaprojektowane tak, by pozwolić nam przejąć wystarczającą kontrolę nad projektem, a Symfony jest zdecydowanie jednym z takich narzędzi.

Comments

Comments are closed.

Sg at 18:55 on 17 Nov 2019

"I don't like frameworks, but symfony is great" - wtf?

Really well balance of general ideas to specific examples.

Best talk of PHPcon 2019. I love to see so passionate person talking about such an important topic. I was looking for a source of knowledge like this. Kudos!

nrm at 09:29 on 18 Nov 2019

Dużo, dużo, dużo za szybko, za niewyraźnie. Prawdopodobnie merytorycznie super (specjalnie zostałem do końca dla tej prezki) ale poddałem się po 10 minutach prób zrozumienia wszystkich słów. ;( Bardzo to męczące było.

"Best talk of PHPcon 2019". In my opinion too.!