Programowanie sterowane zdarzeniami (event-driven) jest znane i używane w aplikacjach klient/serwer oraz bibliotekach asynchronicznych. ReactPHP (zbliżony do node.js lub Python Twisted), przenosi PHP na nowy poziom prędkości ze wszystkimi niezbędnym do tego funkcjami. Podczas prezentacji wprowadzę pojęcie event loop, non-blocking IO i programowania asynchronicznego w PHP, a także przedstawię sposoby gdzie ta technika może przydać się w twoim stosie technologicznym.

Czego nauczysz się z tej prezentacji:
- zrozumiesz różnice pomiędzy blocking a non-blocking IO
- poznasz bibliotekę ReactPHP i jej podstawowe komponenty
- zobaczysz przykładowe zastosowania asynchronicznego programowania w PHP
- poznasz alternatywy dla biblioteki ReactPHP

Comments

Comments are closed.

.

Karol Kreft at 17:30 on 17 Nov 2019

I wanted to see Arkadiusz and his talk about reactive php for a long time and I'm not disappointed at all. Great explanation of Streams, Sockets and I/O blocking process. I still think that we can achieve more as PHP developers by exploring this area further.

Brilliant talk with lot's of code examples and even live demo! Good stuff