Słyszałeś o świętym Graalu: o encjach, kontekstach, DDD i czystej architekturze. Widziałeś jak idea SOLID-nego kodu przegrywała w starciu z deadline’ami. Czas to zmienić! Na konkretnym przykładzie biznesowym odnajdziemy zwinności, ukryte w koncepcji czystej architektury. Zobaczysz progresywną ewolucję komponentów aplikacji, które dzięki iteracyjnej pracy z kodem zaadaptujesz do timeboxów używanych w metodykach agile. Przekonaj się sam, że framework, baza danych i siec www to szczegóły, a spryt doprowadzi Cię do pokrycia testami na poziomie 100%.

Comments

Comments are closed.

I know the topic as onion architecture. Great that you spreading that idea. You've mentioned that magic functions are great, but I want agree, because every magic and automagic things are not clear for code readers.

Awesome talk, slides and code examples it was really good insight about clean architecture in PHP