Wielu z nas, programistów, doświadcza bólu przepisania aplikacji monolitycznej do architektury mikrousługowej. Ważymy za i przeciw różnych opcji biorąc pod uwagę projekt, nasz zespół, naszą wiedzę i umiejętności. Reguła głosi, że każda mikrousługa jest właścicielem własnych i niezależnych danych więc nie powinniśmy korzystać z centralizowanej bazy. Zatem w przypadku legacy możemy borykać się z procesem synchronizacji danych i wyborem technologii, która najpewniej na długi czas zdefiniuje nasz komfort pracy. Niniejsza prezentacja, bazująca na moim doświadczeniu, skierowana jest dla osób, które chcą zdobyć lub usystematyzować wiedzę na temat wymiany danych pomiędzy mikrousługami a istniejącymi systemami i chcą zagłębić się we wzorzec przechwytywania danych (z ang. Change Data Capture) oraz jego realizacje, z szczególnym uwzględnieniem Debezium.

Comments

Comments are closed.

jak najlepiej podejść do prelekcji? przedstawić przykład z własnego życia zawodowego. było dobrze.