Jak zbudować nowoczesne środowisko deweloperskie? Z jakich technologii skorzystać aby efektywnie i w prosty sposób pracować nad swoimi projektami lokalnie a jednocześnie móc w elastyczny sposób dostarczać produkcyjne artefakty?

Podczas warsztatów zaczniemy z „czystym” laptopem i zbudujemy na nim prosty i przejrzysty system deweloperski a następnie zbudujemy „szablon” projektu webowego tak aby móc go swobodnie rozwijać i pracować na nim lokalnie a jednocześnie móc w każdej chwili zbudować z niego produkcyjny artefakt.

Wymagania sprzętowe:
Laptop z dostępem do internetu jest koniecznym minimum ;) Jednak z uwagi na czas zalecam aby mieć wstępnie zainstalowanego docker’a w wersji wspierającej docker compose v2 oraz repozytorium GIT w aktualnej wersji. Jeżeli wasze laptopy mają jakieś „customowe” konfiguracje sieciowe, może być konieczność ich tymczasowego „wyłączenia”.

Wymagany poziom wiedzy:
Przydadzą się podstawowe informacje z zakresu działania protokołu http (omawiam środowisko do aplikacji webowych) oraz równie podstawowa wiedza z zakresu Docker’a (Docker compose będzie dodatkowym “bonusem”, ale nie jest konieczny).

Comments

Comments are closed.