Prelekcja jest pełnym studium przypadku: w jaki sposób aplikacja napisana „klasycznie” została przekształcona na model w architekturze Layered Architecture z pełnym wykorzystaniem Domain Driven Design, podejścia EventDriven oraz CQRS wraz z (kilkoma) agregatami budowanymi w oparciu o Event Sourcing.
W trakcie postaram się pokazać w jaki sposób można wykonać migrację dowolnego projektu i jakich technik użyć aby taką migrację wykonać niewielkimi przyrostowymi krokami, bez konieczności ponoszenia nadmiernego ryzyka związanego z wielkim refaktoringiem.

Comments

Comments are closed.