Zastosujmy Kubernetesa w praktyce - napiszmy aplikację mikroserwisową, zamknijmy ją w helm charcie i zdeployujmy na wspólnym klastrze. Wykorzystajmy funkcjonalności Kubernetesa, aby spiąć napisane aplikacje.
Podczas warsztatu uczestnicy będą pisali własne aplikacje (lub korzystali z dostarczonych szablonów) które będą komunikowały się między sobą.
Efektem warsztatów będzie przetestowana w praktyce wiedza o tworzeniu aplikacji i mikroserwisów w Kubernetesie, oraz umiejętność tworzenia i zarządzania Helm Chartami.

Skrócona agenda
- Przygotowanie środowiska pracy, logowanie do klastra.
- Zapoznanie się ze środowiskiem pracy i obiektami istniejącymi w klastrze.
- Pierwszy deployment - hello world.
- Pierwszy Helm Chart.
- Chaos Monkey i zabezpieczenie aplikacji.

Wymagania wobec uczestników warsztatu:
- własny komputer z dostępem do sieci, dowolny system operacyjny

Comments

Comments are closed.