Oko człowieka potrafi rozpoznawać bardzo dużo obiektów w perspektywie czasowej rzędu milisekund. W poprzedniej epoce byliśmy lepsi od komputerów, ale czy to już przypadkiem nie jest pieśń przeszłości?
Na warsztacie nauczymy się teorii sztucznej inteligencji oraz różnych technik, które pomogą nam przy rozpoznawaniu obrazów.

Przejdziemy przez kilka podstaw:
- matematycznych – spokojnie, nie musisz przypominać sobie jak działają całki i pochodne – napiszemy do tego sofcik,
- teoretycznych – jak mózg interpretuje i przekształca sygnały z oka w coś zrozumiałego,
- programistycznych – dla wszystkich tych, którzy nie korzystali wcześniej z Pythona,
- data science – czyli o obróbce ogromnej liczby danych „szybko”.

Plan warsztatu:
- wykład z teorii sieci neuronowych (1h),
- programowanie – własna sieć i regresja liniowa (1h),
- wykład o rozpoznawaniu obrazów (0,5h),
- programowanie – rozpoznawanie obrazów i własny projekt (1,5h).

Na warsztat uczestnicy powinni zabrać laptopa z przeglądarką internetową. Będą korzystać z Google Colab – dzięki temu nie ma żadnych wymagań wstępnych co do sprzętu czy software.
Nie ma też żadnych wstępnych wymagań, jeśli chodzi o niezbędny poziom wiedzy.

Comments

Comments are closed.