Najbardziej wydajne zespoły dostarczają oprogramowanie w tempie kilku deploymentów na produkcję dziennie przez pojedynczego programistę, co na 5-8 osobowy zespół przekłada się na 150-200 i więcej deploymentów na produkcję w miesiącu. Osiąga się to m.in. przez tzw. Trunk-Based Development, czyli pracę bez branchy, gdzie całą pracę pushuje się bezpośrednio na master i deploy’uje na produkcję.
Niezwykle częstym pytaniem i przeszkodą w osiągnięciu takiego flow są testy, które często potrzebują kilkudziesięciu minut czy nawet kilku godzin oczekiwania na ich rezultat - gdyby tylko zawsze “zielony”…
Jak się jednak okazuje testy KAŻDEGO projektu, a przynajmniej każdego z którym prezentujący i jego rozmówcy mieli do czynienia, można zorganizować w taki sposób, aby feedback z pipeline’u CI/CD nadszedł w czasie krótszym niż 5 minut.
Podczas prezentacji dowiesz się jak to osiągnąć!

Zostaną wyjaśnione konkretne techniki i przykłady:
- pracy z kodem testującym, a więc np. testów PHPUnit, zasady tworzenia klas XxxYyyTest, metod testujących testXxxYyy() i co najważniejsze kodu, który znajduje się w ich środku,
- organizacji infrastruktury czyli tzw. pipeline’u CI/CD.

Ponadto odbędzie się demo live, w trakcie którego „zazielenimy” w 5 minut baterię testów, której uruchomienie na środowisku developerskim zajmuje 5 godzin!

Comments

Comments are closed.

bardzo praktyczne rozwiązanie dla dużej bazy testów

Andrzej Mazur at 10:38 on 8 Nov 2022

.