Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak poprawić efektywność i skalowalność swojego kodu, a także uniknąć pułapek legacy? W mojej prezentacji skoncentrujemy się na zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu wzorca Bridge. Ten wzorzec jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi, które mogą pomóc osiągnąć te cele.
Wyjaśnię, jak wzorzec Bridge pomaga zaradzić problemowi zbyt skomplikowanej struktury klasy, separując „co” system ma robić od „jak” ma to zrobić, co pozwala na niezależne zmiany obu elementów. Omówię problemy, które Bridge pomógł mi rozwiązać, takie jak izolacja API, unikanie zagnieżdżenia i utrzymanie spójności interfejsów, oraz jak dzięki temu wzorcowi tworzenie modułów kodu stało się łatwiejsze. Na konkretnym przykładzie pokażę, jak Bridge pomógł mi zaradzić problemowi skalowania zależności w projekcie legacy.
Po prezentacji, uczestnicy będą w stanie zrozumieć i zastosować wzorzec Bridge w swoich projektach, a także będą wiedzieli, jak wykorzystać go do rozwiązywania konkretnych problemów.

Comments

Comments are closed.

Świetna prezentacja, sugeruje więcej przykładów w kodzie.

Piotr Skrobol at 15:10 on 19 Nov 2023

Jeden z lepszych wykładów jaki słyszałem. Nie tylko w kontekście treści, ale w sposobie prowadzenia wykładu prelekcji. Każda kolejna myśl wynikała lub nawiązywała do poprzedniej. Dobrze dobrane przykłady. Skupienie wyłącznie na określonym w tytule prelekcji temacie. Rzeczy trudniejsze wytłumaczone prostym językiem. Bardzo dobry warsztat - zarówno pod względem merytorycznym, jak i dydaktycznym.