Celem tej prezentacji jest omówienie kluczowych problemów, które można napotkać podczas tworzenia mikroserwisów, a także przedstawienie strategii unikania tych problemów.
Problem interfejsów komunikacji między mikroserwisami:
omówienie różnych podejść do komunikacji, takich jak sync http, broker, i rpc,
porównanie zalet i wad każdego z tych rozwiązań,
wybór odpowiedniego mechanizmu komunikacji zależnie od potrzeb aplikacji.
Problem zarządzania danymi:
prezentacja różnych strategii przechowywania i zarządzania danymi w mikroserwisach,
omówienie kopiowania i synchronizacji danych między serwisami,
wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego podejścia do zarządzania danymi.
Problem wielu punktów wejścia:
co to jest API Gateway i jakie są jego korzyści w kontekście mikroserwisów,
omówienie zalet i roli API Gateway w zarządzaniu ruchem i bezpieczeństwem,
przykłady popularnych rozwiązań API Gateway.
Problem współdzielenia kodu między mikroserwisami:
jakie są wyzwania związane z współdzieleniem kodu w architekturze mikroserwisowej,
prezentacja różnych podejść do współdzielenia kodu, w tym współdzielone biblioteki,
jak unikać pułapek związanych z nadmiernym współdzieleniem kodu.
Problem dokumentacji:
jak radzić sobie z wyzwaniem tworzenia i utrzymania dokumentacji w środowisku mikroserwisów,
propozycje rozproszonego podejścia do dokumentowania usług,
narzędzia i praktyki ułatwiające dokumentowanie mikroserwisów.
Problem developer experience:
dlaczego jednolite środowisko devops jest kluczowe dla komfortu programistów,
wskazówki dotyczące zapewnienia spójnej i zautomatyzowanej infrastruktury devops dla wszystkich mikroserwisów,
przykłady narzędzi, które mogą poprawić doświadczenie programistów.
Testy w rozproszonym środowisku:
wyzwania związane z testowaniem mikroserwisów w środowisku rozproszonym,
jak zaplanować i implementować testy, aby skutecznie sprawdzały zachowanie systemu jako całości,
praktyczne wskazówki i narzędzia do testowania mikroserwisów.

Comments

Comments are closed.