Metryka 100% pokrycia kodu (code coverage) stała się często używanym buzzwordem w świecie rozwoju oprogramowania, sugerującym doskonałą jakość testowania. Jednak warto pamiętać, że osiągnięcie pełnego pokrycia kodu nie gwarantuje, że wszystkie możliwe przypadki testowe zostały uwzględnione. Skupienie się wyłącznie na metryce 100% code coverage może prowadzić do nadmiernego skomplikowania testów lub tworzenia testów, które w rzeczywistości nie sprawdzają istotnych aspektów kodu. Ważne jest, aby używać metryki code coverage jako jednego z wielu wskaźników jakości testów, równocześnie skupiając się na znalezieniu i eliminowaniu rzeczywistych słabych punktów w testowaniu i zapewnieniu kompleksowego sprawdzenia logiki i funkcjonalności aplikacji.

Testy mutacyjne to rodzaj testów oprogramowania, które polegają na wprowadzaniu celowo wprowadzanych błędów (tzw. mutacji) do kodu programu w celu oceny jakości testów jednostkowych. W ramach testów mutacyjnych, program jest poddawany serii mutacji, a następnie uruchamiane są testy, aby sprawdzić, czy testy wykryją te zmiany.

Fuzz testing, znane również jako testowanie oparte na przypadkowości, to technika testowania oprogramowania, która polega na wprowadzaniu losowych, zniekształconych lub nieprawidłowych danych wejściowych do programu w celu wykrycia błędów lub luk w zabezpieczeniach. Fuzz testing pozwala na zautomatyzowane generowanie ogromnej liczby testów, co może pomóc w wykryciu trudno dostrzegalnych błędów w oprogramowaniu.

Comments

Comments are closed.