Kolejkowanie zadań jest w obecnych czasach standardowym i powszechnie używanym sposobem obsługę cięższych zadań. To z pozoru proste rozwiązanie potrafi się mocno skomplikować, gdy kolejkować musimy zadania w systemach “multi-tenant”. Nie chcemy przecież, aby jeden z naszych klientów miał możliwość “zagłodzenia” innych. Chciałbym podsumować najczęściej stosowane rozwiązania i zaprosić Was do dyskusji – czy da się lepiej rozwiązać ten problem?

Comments

Comments are closed.

Interesujące przedstawienie sposobów podejścia do rozwiązania problemu w przypadku multi-tenant.
Zabrakło trochę bardziej szczegółowego omówienia finalnego rozwiązania.