Domeny, usługi i zdarzenia w architekturze rozproszonej

Comments

Comments are closed.

Bardzo interesuj?ca prelekcja, szczególnie podej?cie do mikroserwisów.