PHP's not dead, czyli PHP7 w praktyce

Comments

Comments are closed.

S?dzi?em, ?e b?dzie to kolejna typowa prelekcja o PHP7. Ale nie - by?y techniczne smaczki z OLX (CPU, RAM, maszyny), by?o o zmianach z punktu widzenia bebechów, jak równie? skupienie si? nt biznesu, jako?ci kodu oraz przysz?o?ci j?zyka.