Kontekstem prezentacji jest 8-letnia ewolucja architektury Magento. Celem jest przybliżenie programistom praktycznych różnic pomiędzy kompozycją i dziedziczeniem na przykładzie platformy Magento 2. Na zakończenie przedstawię korzyści, jakie przyniosła za sobą ewolucja architektury.

Comments

Comments are closed.