Jako programiści aplikacji internetowych często stykamy się z różnymi API - jako dostawcy i konsumenci - a to oznacza konieczność serializacji i deserializacji. To bardzo szerokie zagadnienie, ale Symfony dostarcza nam komponent, który pomoże nam rozwiązać większość problemów z którymi się spotkamy. W prezentacji przedstawię użycie komponentu Serializer od najprostszych przypadków po bardziej skomplikowane, choć równie często spotykane w naszej pracy, wymagające implementacji własnych normalizerów

Comments

Comments are closed.