Od jednego serwera FTP z konfiguracją zaszytą w kodzie, do kilkudziesięciu serwerów z automatycznym zarządzaniem zmianami konfiguracji w czasie rzeczywistym.

Omówienie narzędzi wykorzystywanych w procesie ewolucji zarządzania konfiguracją wraz z przykładami użycia. Omówienie napotkanych trudności wraz z popełnionymi błędami.

Prezentacja zmiany zarządzania konfiguracją z opisaniem takich narzędzi jak: Consul, Vault, Nomad oraz wykorzystania pamięci RAM. W tym dostosowanie aplikacji do standardów PCI.

Comments

Comments are closed.