Podejście API First polega na wytwarzaniu interfejsu API jako pierwszego elementu w procesie planowania i tworzenia aplikacji, a wytworzony kontrakt jest głównym punktem wejścia dla innych elementów. Pomiędzy korzyściami dla biznesu i zespołów developerskich ogromne znaczenie stanowi niezależność API, łatwość integracji z innymi aplikacjami i usługami oraz usprawnienie zarządzania zmianą i rozszerzaniem aplikacji bez konieczności przebudowy całej architektury.

Comments

Comments are closed.