Czy Code Review (CR) jest traktowane jako sposób kontroli pracownika? Jak ten proces powinien wyglądać, a gdzie są popełniane błędy? Czy jesteśmy programistami, czy wspólnie pracującym zespołem?
Skupię się na podstawowym procesie CR, opisując jego zalety i wady. Po prelekcji, uczestnicy powinni koncepcję proaktywnego udziału w CR jak części rozwijania projektu.

Comments

Comments are closed.