Search results for tag "forge"

Laravel Serbia Meetup in Novi Sad

26 Apr 2018 @ StartIt Centar Novi sad

Robert Bašić - INTRODDDUCTION Naši klijenti traže od nas da rešimo njihove probleme koristeći software. Mi saslušamo njihove ideje, pročitamo emailove,održimo sastanak ili dva i bacimo se na posao. P…

0 comments | 1 attended