Laravel Meetup #12 - Artisan Events

Thursday 28th June 2018

18:00
0
Događaji u relanom vremenu i Laravel Echo
Talk by Nikola Knežević (40 minutes)

Svakim danom je sve više proizvoda dizajniranih na način da budu konstantno povezani na internet. WebSocket je tehnologija koja je omogućila ovu revoluciju. Polako zamenjuje stare klijent-server tehnologije, podržana od strane svih današnjih web pretraživača, ali još uvek nova tehnologija koja se konstantno razvija. Proći ćemo kroz proces konfiguracije Laravel aplikacije za komunikaciju u realnom vremenu pomoću Pusher servisa, kao i pomoću sopstvenog servera. Odraditi isto na klijentskoj strani, a zatim napraviti jednostavnu aplikaciju kroz koju ćemo analizirati osnove komunikacije u realnom vremenu.

19:00 Docker za localhost development
Talk by Milan Urukalo (30 minutes)

Kad je u pitanju razvoj softvera vec duže vreme se koristi izgovor "Radi na mom računaru". Ovim predavanjem ću uz pomoć Docker-a pokušati da iskorenim taj stari običaj koji je nastao u vreme LAMP/XAMP/WAMP okruženja, a održao se i u vremenu virtualnih mašina i Vagrant-a. Saznaćemo šta su to Docker container-i, kako se kreiraju iz image-a. Videti kako je lako podići lokalno dev okruženje, jednostavno menjati ga, kao i testirati našu aplikaciju u različitim uslovima.