Robert Bašić - INTRODDDUCTION

Thursday 26th April 2018

18:00
0
INTRODDDUCTION
Talk by Robert Basic (45 minutes)

Naši klijenti traže od nas da rešimo njihove probleme koristeći software. Mi saslušamo njihove ideje, pročitamo emailove,održimo sastanak ili dva i bacimo se na posao. Posle nekoliko nedelja ili meseci provedenih za tastaturom mi se vratimo sa programom koji ima rešenje za sve njihove probleme. Al' da li je to stvarno tako? Klijentove potrebe treba da su nam na prvom mestu. Moramo da ih saslušamo, razgovaramo, da ih razumemo. Ovo predavanje će pokazati zašto treba da postanemo bolji u komunikaciji i kako Domain-Driven Design može da nam pomogne da premostimo komunikacijski jaz između nas i klijenata. Kreiranjem sveprisutnog jezika kojeg delimo sa našim klijentima, mi pravimo model njihovog sveta u našem. Ovi modeli koji su primenljivi u određenim ograničenim kontekstima nam pomažu da nađemo bolja rešenja i da na kraju dana, pišemo bolji software.

19:00
0
Laravel Forge, podizanje web servera nikad nije bilo lakše
Talk by Mladen Janjetovic (30 minutes)

Uz pomoć ovog sjajnog servisa iz Laravel ekosistema, podići ćemo kompletan web server i Laravel aplikacuju za samo 15 min. Istaći ćemo neke od mnogih mogućnosti kao sto su podešavalje Git push-to-deploy, besplatnih SSL sertifikata, menadžerisanje servera i domena za Laravel, Worpress, Symfony ili bilo koju drugu PHP aplikaciju.