Talk comments

Bardzo interesuj?ca prelekcja, szczególnie podej?cie do mikroserwisów.

S?dzi?em, ?e b?dzie to kolejna typowa prelekcja o PHP7. Ale nie - by?y techniczne smaczki z OLX (CPU, RAM, maszyny), by?o o zmianach z punktu widzenia bebechów, jak równie? skupienie si? nt biznesu, jako?ci kodu oraz przysz?o?ci j?zyka.

Jak zwykle - wy?mienity poziom, dobrze dobrany czas i wstawki.

Bardzo pozytywne zaskoczenie. Ci??ki temat podany w przyst?pny sposób.
Nast?pnym razem ciut bardziej skupi?bym si? na praktyce i ?ywym organi?mie (zamiast banalnego example).

Ciekawa tematyka, przystepnie przedstawione. Tylko net zamula? ;)